Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige för två år i taget. Kommunstyrelsen har 5 ledamöter.

Kommundirektören bereder och föredrar ärenden i kommunstyrelsen, som i sin tur bereder ärenden inför fullmäktige.

Till exempel:

  • budget och bokslut
  • tillsättande av nämnder
  • undantag från byggnadsordningen
  • beviljande av tilläggsanslag.

Styrelsen fattar även självständigt beslut i vissa frågor, bland annat om utlåtanden gällande lagförslag. 

Ledamöter

Ordinarie

Hagström Bengt, ordförande Liberalerna
Ekholm Mats, vice ordförande Centern
Öström Nina Liberalerna
Winé Göte Socialdemokraterna
Zetterman Desirée  

Personliga ersättare  

Schütten Erik
Back Jonas
Långqvist Sisa
Blomberg Sven
Nikula Ninna
Publicerad 22.2.2018
Uppdaterad 28.5.2018