Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige för två år i taget. Kommunstyrelsen har 5 ledamöter.

Kommundirektören bereder och föredrar ärenden i kommunstyrelsen, som i sin tur bereder ärenden inför fullmäktige.

Till exempel:

  • budget och bokslut
  • tillsättande av nämnder
  • undantag från byggnadsordningen
  • beviljande av tilläggsanslag.

Styrelsen fattar även självständigt beslut i vissa frågor, bland annat om utlåtanden gällande lagförslag. 

Ledamöter

Ordinarie

Schütten Erik, ordförande Moderaterna
Ekholm Mats, vice ordförande Centern
Öström Nina Liberalerna
Lindström-Winé Sonja Socialdemokraterna
Zetterman Desirée  

Personliga ersättare  

Karlsson Anna
Back Jonas
Långqvist Sisa
Blomberg Sven
Nikula Ninna
Publicerad 22.2.2018
Uppdaterad 23.8.2019