Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige för två år i taget. Kommunstyrelsen har 5 ledamöter.

Kommundirektören bereder och föredrar ärenden i kommunstyrelsen, som i sin tur bereder ärenden inför fullmäktige.

Till exempel:

  • budget och bokslut
  • tillsättande av nämnder
  • undantag från byggnadsordningen
  • beviljande av tilläggsanslag.

Styrelsen fattar även självständigt beslut i vissa frågor, bland annat om utlåtanden gällande lagförslag. 

Ledamöter 2020-2021

Ordinarie

Ekholm Mats, ordförande Centern
Nordmyr Linda vice ordförande Sundslistan
Back Jonas Centern
Mattsson Lars-Johan Centern
Mattsson Christel Sundslistan

Personliga ersättare  

Blomberg Sven
Öström Nina
Danielsson Britt
Berglund Kjell
Mattsson Christer
Publicerad 22.2.2018
Uppdaterad 23.1.2020