Vårstämma Ålands kommunförbund

Publicerad 31.5.2021 10:06

Meddelande från Ålands kommunförbund

Ålands kommunförbund höll ordningarie vårstämma fredagen den 28 maj. Där behandlades paragraferna 1 - 5 och fastställdes bokslut och verskamhetsberättelse för år 2020.

Mera information finns i bilagorna

Publicerad 31.5.2021
Uppdaterad 31.5.2021