Snöplogning

Snöplogning av privata infarter säsongen 2020-2021

Om snöplogning:

Hela vägen/infarten markeras med plogkäppar

Infarterna skall vara fria från fasta hinder, så som exempelvis uppstickande stenar

Infarternas minsta bredd är 3,2 meter

Infarternas fria höjd är minst 3,6 meter. Tänk på att snön tynger ner grenarna.

OBS, Vägar/infarter med bristfällig uppmärkning plogas INTE.

Snöplogningstaxa

Kommunfullmäktige fastställde vid sammanträdet den 15.09.2020 § 52, snöplogningstaxan för privata infarter för vintern 2020-2021

160€ inkl moms per väg/infart då avgiften erläggs före den 30.10.2020

240€ inkl moms per väg/infart då avgiften erläggs efter den 30.10.2020

(för att erhålla snöplogning för 160€ skall beloppet finnas på kommunens konto den 31.10.2020)

Extra beställd snöplogning debiteras skilt enligt självkostnadsprincipen.

Snöplogningsentreprenörer är Drängarna Ab och CK Gräv, Mats Mattsson och Christoffer Karlsson

Publicerad 23.5.2018
Uppdaterad 22.1.2021