Snöplogning

Snöplogning av privata infarter säsongen 2019-2020

Om snöplogning:

Hela vägen/infarten markeras med plogkäppar

Infarterna skall vara fria från fasta hinder, så som exempelvis uppstickande stenar

Infarternas minsta bredd är 3,2 meter

Infarternas fria höjd är minst 3,6 meter. Tänk på att snön tynger ner grenarna.

OBS, Vägar/infarter med bristfällig uppmärkning plogas INTE.

Snöplogningstaxa

Kommunfullmäktige fastställde vid sammanträdet den 17.09.2019 §69, snöplogningstaxan för privata infarter för vintern 2019-2020

160€ inkl moms per väg/infart då avgiften erläggs före den 31.10.2019

240€ inkl moms per väg/infart då avgiften erläggs efter den 31.10.2019

(för att erhålla snöplogning för 160€ skall beloppet finnas på kommunens konto den 31.10.2019)

Extra beställd snöplogning debiteras skilt enligt självkostnadsprincipen.

Snöplogningsentreprenörer är Drängarna Ab och CK Gräv, Mats Mattsson och Christoffer Karlsson

Publicerad 23.5.2018
Uppdaterad 15.4.2020