Byggnadstekniska nämnden

Byggnadstekniska nämnden ansvarar för både byggnadsinspektionen och de kommunaltekniska frågorna. Det betyder att nämnden sköter byggnadslov, markplanering och andra byggnadstekniska frågor samt kommunaltekniska frågor som rör vägar, vatten, avlopp och fastigheter.

Byggnadsinspektören/kommunteknikern fungerar som föredragande i fråga om byggnadslovsfrågor och tekniska ärenden.

Byggnadstekniska nämnden

Ordinarie

, ordförande
, vice ordförande
 
 
 

Ersättare

 
 
 
 
 
Publicerad 22.2.2018
Uppdaterad 23.1.2020