Byggnadstekniska nämnden

Byggnadstekniska nämnden ansvarar för både byggnadsinspektionen och de kommunaltekniska frågorna. Det betyder att nämnden sköter byggnadslov, markplanering och andra byggnadstekniska frågor samt kommunaltekniska frågor som rör vägar, vatten, avlopp och fastigheter.

Byggnadsinspektören/kommunteknikern fungerar som föredragande i fråga om byggnadslovsfrågor och tekniska ärenden.

Byggnadstekniska nämnden

Ordinarie

Ek Tony ordförande
Aalto Jan vice ordförande
Schütten Mia
Vesterlund Heljä
Eklund Susann
Dan Karlsson
 

Ersättare

Lindqvist Christer
Lindholm Johan
Kortman Annika
Klingberg Benny
Karlsson Gunilla                     
Karlsson Erik-Anders  
   
   
   

     

Publicerad 22.2.2018
Uppdaterad 4.12.2020