Byggnadstekniska nämnden

Byggnadstekniska nämnden ansvarar för både byggnadsinspektionen och de kommunaltekniska frågorna. Det betyder att nämnden sköter byggnadslov, markplanering och andra byggnadstekniska frågor samt kommunaltekniska frågor som rör vägar, vatten, avlopp och fastigheter.

Byggnadsinspektören/kommunteknikern fungerar som föredragande i fråga om byggnadslovsfrågor och tekniska ärenden.

Byggnadstekniska nämnden

Ordinarie

Wennström Mikael, ordförande
Ek Åke, vice ordförande
Eklund Susanne
Dahl Ulla-Britt
Ek Tony

Ersättare

Berglund Tom
Karlsson Bengt
Mattsson Eva-Len
Nikula Rauni
Wikström Johanna
Publicerad 22.2.2018
Uppdaterad 15.5.2018