Renhållningstaxa

Renhållningstaxa 2022

Priserna är inklusive moms 24 %

Personer/fastighet Med kompost Utan kompost
1 131,00 212,00
2 167,00 315,00
3 267,00 404,00
4 eller fler 330,00 466,00
Fritidshus interna 56,00 56,00
Fritidshus externa 131,00 202,00

Expeditionsavgift för handläggning gällande befrielse från avfallstaxa är 30 euro.

Felaktig faktura?

Om din faktura innehåller felaktiga uppgifter ska du lämna in en anhållan om rättelse innan förfallodagen. Det gör du genom att fylla i blanketten "Anhållan om rättelse för renhållningsavgift (pdf)". Skicka blanketten per post eller e-post till info@sund.ax

Blanketten "Anhållan om rättelse för renhållningsavgift (pdf)" finns som bilaga på sidan Avgifter och fakturering

Publicerad 14.2.2018
Uppdaterad 4.1.2022