Samrådsmöte 16 september 2021

Publicerad 25.8.2021 12:38 | Uppdaterad 25.8.2021 12:40

Samrådsmöte

Enligt plan- och bygglagen § 30, gällande:
Förslag till detaljplan för Svensböle industriområde.

Torsdagen den 16 september kl. 19.00 på skolan i Finby.

Publicerad 25.8.2021
Uppdaterad 25.8.2021