Offentlig delgivning - samråd

Publicerad 8.10.2021 09:31 | Uppdaterad 8.10.2021 09:33

Ett förslag till generalplan för byarna och del av byarna: Berg 401, Kastelholm 412, Sundby 424, Tosarby 426 jämte beskrivning enligt kommunstyrelsens beslut § 119/4.10.2021 har tagits fram.  

Med anledning av detta hålls samråd enligt 30 § plan- och bygglag för landskapet Åland (ÅFS 2008:102) tisdagen den 26 oktober 2021 kl. 18.30 vid Sunds skola i Finby. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjligheter till insyn och påverkan. Resultatet av samrådet och förslag med anledning av de synpunkter som har framförts ska redovisas då planförslaget ställs ut.

Planförslaget finns tillgängligt som bilaga i menyraden och på kommunkansliet.

Efter samrådet finns det möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter till kommunkansliet till och med den 26 november 2021. 

Björby den 7 oktober 2021

Å tjänstens vägnar:
Kommundirektör Andreas Johansson

Publicerad 8.10.2021
Uppdaterad 8.10.2021