Förtroendevalda

Här hittar du information om kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna. 

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Byggnadstekniska nämnden

Utbildningsnämnd

Omsorgsnämnd

Gemensamma nämnder