Offentlig delgivning, samrådsmöte generalplan Kastelholm

Ett förslag till generalplan för byarna och del av byarna: Berg 401, Kastelholm 412, Sundby 424, Tosarby 426 jämte beskrivning enligt kommunstyrelsens beslut § 119/4.10.2021 har tagits fram.  Med anledning av detta hålls samråd enligt 30 § plan- och bygglag för landskapet Åland (ÅFS 2008:102) tisdagen den 26 oktober 2021 kl. 18.30 vid Sunds skola i Finby. Mera information finns på den digitala anslagstavlan.

Plats: 

Sunds skola
26.10.2021 18:30
Publicerad 8.10.2021
Uppdaterad 8.10.2021