Kalender

27.9.2018 19:00 - Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden möte torsdagen den 27 september kl 19.00.
8.10.2018 19:00 - Kommunstyrelsen sammanträder
Kommunstyrelsen sammanträder måndagen den 8 oktober kl 19.00.
22.10.2018 17:00 - Kommunfullmäktige sammanträder
Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 22 oktober kl 17.00.
22.10.2018 17:00 - Kommunstyrelsen sammanträder
Kommunstyrelsen sammanträder måndagen den 22 oktober kl 17.00.
5.11.2018 18:00 - Kommunstyrelsen sammanträder
Kommunstyrelsen sammanträder måndagen den 5 november kl 18.00
8.11.2018 19:00 - Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden möte torsdagen den 8 november kl 19.00.
13.11.2018 18:30 - Kommunfullmäktige sammanträder
Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 13 november kl 18.30.
26.11.2018 18:00 - Kommunstyrelsen sammanträder
Kommunstyrelsen sammanträder måndagen den 26 november kl 18.00.
4.12.2018 18:30 - Kommunfullmäktige sammanträder
Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 4 december kl 18.30.
4.12.2018 19:00 - Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden möte tisdagen den 4 december kl 19.00.

Sidor