Kalender

30.4.2019 12:00 - Sotning
  Den gemensamma räddningsnämnden har vid sitt möte den 19.12.2018 beslutat att sotning i Lumparland, Sund och Vårdö kommuner släpps fritt för yrkesutövare som är godkänd enligt 50 § räddningslagen...
26.9.2019 (Hela dagen) - Cope, för föräldrar med barn i åldern 3-12 år
COPE - Community Parent Education Program för föräldrar med barn i åldern 3-12 år är ett föräldrastödsprogram framtaget av professor Charles Cunningham från Kanada. Syftet med programmet är att: