Kalender

30.4.2019 12:00 - Sotning
  Den gemensamma räddningsnämnden har vid sitt möte den 19.12.2018 beslutat att sotning i Lumparland, Sund och Vårdö kommuner släpps fritt för yrkesutövare som är godkänd enligt 50 § räddningslagen...
13.6.2019 14:35 - Semestrar i Sunds kommun sommaren 2019
SEMESTER SOMMAREN 2019 Tallgården Äldreomsorgsledare Sani Gustafsson 10.06 - 07.07 Föreståndare Annika Vördgren 22.07 - 25.08 Tosarby daghem Föreståndare Alexandra Andersson 24.06 - 04.08 Skolan...
19.7.2019 22:00 - Rockoffbussen
Rockoffbussen 19-27 juli 2019  Här kommer information gällande Rockoffbussen. Bussen kommer att avgå från Bussplan kl.00:00 varje kväll under Rockoff, dvs 19-27 juli. Rutten är Bussplan-...