Kalender

26.1.2021 18:30 - Kommunfullmäktige sammanträder (Skolan)
Kommunfullmäktige sammaträder 26.1 kl 18.30 i Sunds skola. Kallelsen publiceras på den digitala Anslagstavlan innan mötet.
1.3.2021 16:00 - Barnomsorgsplatser ansöks i mars (Tosarby daghem)
Ansökningar om barnomsorgsplatser till hösten lämnas in senast i mars. Mera information finns under fliken Barn och skola/ Barnomsorg/ Ansökan om barnomsorgsplats