Kalender

30.4.2019 12:00 - Sotning
  Den gemensamma räddningsnämnden har vid sitt möte den 19.12.2018 beslutat att sotning i Lumparland, Sund och Vårdö kommuner släpps fritt för yrkesutövare som är godkänd enligt 50 § räddningslagen...
22.5.2019 10:00 - Stängt på kommunkansliet 22.05 & 31.05.
Den 22 maj är det stängt på kommunkansliet från kl 10.00 och resten av dagen, och den 31 maj är kansliet stängt hela dagen. Socialkansliet är stängt den 22.05 från kl 10.00 vid brådskande ärenden...