Elektronisk anslagstavla

Här hittar du våra meddelanden (kungörelser) och möteskallelser.

Publicerad 20.9.2021 09:28

Kallelse till möte Lantbruksnämnden för Norra Åland 24.9.2021 kl 9.30

Publicerad 13.9.2021 14:19

Utbildningsnämnden håller möte 20.9.2021 kl. 16.00 i Sunds skolas matsal.

Publicerad 26.8.2021 14:12

Byggnadstekniska nämnden håller möte nr 7, 2.9.2021 kl 19.00

Publicerad 26.8.2021 14:03

Kallelse till omsorgsnämndens möte nr 4, 30.8.2021 kl 18.30

Publicerad 25.8.2021 12:38 | Uppdaterad 25.8.2021 12:40

Samrådsmöte

Enligt plan- och bygglagen § 30, gällande:
Förslag till detaljplan för Svensböle industriområde.

Torsdagen den 16 september kl. 19.00 på skolan i Finby.

Publicerad 24.8.2021 09:47 | Uppdaterad 24.8.2021 10:09

Utställande av planförslag

Hänvisning, Plan- och bygglag (2008:102) för Åland, 6 kap. Planläggningsförfarande, 31 §. Utställande av planförslag.

Publicerad 23.8.2021 15:37

Nu kan djurägare själv göra anmälan om djuhållning och djurhållningsplatser.

 

Publicerad 9.8.2021 11:31

Kallelse till kommunstyrelsens möte nr 5, 16.08.2021 kl 18.30

Publicerad 24.6.2021 12:05

Sammanträdeskallelse nr 6/2021 Byggnadstekniska nämnden 1.7.2021 kl 19.00

Publicerad 15.6.2021 08:21

Protokoll från KST förbundsstämma per 11 juni 2021 finns att läsa under Protokoll

Sidor

Publicerad 19.3.2018
Uppdaterad 26.11.2019