Elektronisk anslagstavla

Här hittar du våra meddelanden (kungörelser) och möteskallelser.

Publicerad 23.9.2022 14:00

Omsorgsnämnden sammanträder 28.9.2022 kl 18.30. Plats äldreomsorgsledarens kontor på Tallgården.

Publicerad 22.9.2022 12:57

Byggnadstekniska nämnden sammanträder 29 september 2022 klockan 19.00. Plats Kommungården i Björsby.

Publicerad 25.8.2022 10:22

Byggnadstekniska nämnden sammanträder torsdagen den 1 september, klockan 19.00.

Plats: Kommungården i Björby

Publicerad 24.8.2022 11:44

OFFENTLIG DELGIVNING – UTSTÄLLANDE AV FÖRSLAG TILL DETALJPLAN

Hänvisning, Plan- och bygglag (2008:102) för Åland, 6 kap. Planläggningsförfarande, 31 §. Utställande av planförslag

Publicerad 16.8.2022 14:04

Postservicen i Sund kommer att förändras från och med fredagen den 19 augusti då Dreamteam ax ab, BAKA i samförstånd med Åland Post beslutat att upphöra med sin postombudsverksamhet.

Publicerad 16.8.2022 13:17

Kommunfullmäktige sammanträder 23.8.2022 klockan 18.30. Plats kommunkansliet i Sund.

Publicerad 8.8.2022 12:31

Kommunstyrelsen sammanträder 15.8 kl 18.30. Plats Kommunkansliet i Sund.

Publicerad 8.7.2022 08:27

PRESSMEDDELANDE

De norråländska kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö tillsammans med Jomala ordnar åter en kvällsbuss under RockOff-festivalen 22-30 juli.

Publicerad 23.6.2022 09:43

Byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut fattade enligt kommunens förvaltningsstadga § 69.

Anslaget 23 juni 2022

Sidor

Publicerad 19.3.2018
Uppdaterad 26.11.2019