Elektronisk anslagstavla

Här hittar du våra meddelanden (kungörelser) och möteskallelser.

Publicerad 25.5.2022 14:02

Kallelse till Byggnadstekniska nämndens möte 2 juni 2022

Publicerad 25.5.2022 12:32 | Uppdaterad 27.5.2022 10:22

Hänvisning, Plan- och bygglag (2008:102) för Åland, 6 kap. Planläggningsförfarande, 31 §. Utställande av planförslag

Publicerad 25.5.2022 09:14

Meddelande Ålands kommunförbund Vårstämma 20.05.2022

Publicerad 18.5.2022 08:19

Anbud bergvärmepump.

Leverans och installation i daghemmet. Utförs under september månad.

Publicerad 18.5.2022 08:18

Anbud 4 st. energibrunnar vid daghemmet.

Borrning inklusive slangläggning till insida byggnad. Bör vara klart senast vecka 28.

Publicerad 18.5.2022 08:16

Anbud kommunalväg

Sunds kommun inbegär anbud för grundförbättring av ca 890 m kommunalväg i Tranvik,  med byggstart vecka 35 och klar senast vecka 47.

Publicerad 16.5.2022 14:00 | Uppdaterad 16.5.2022 14:02

Kommunstyrelsen sammanträder 23.5.2022 kl 18.30 på kommunkansliet

Publicerad 16.5.2022 07:57

Varning för skogsbrand

Publicerad 16.5.2022 07:55

Allmän brandsyn av inkvarteringsanläggningar

Publicerad 3.5.2022 10:37

Kommunfullmäktige sammanträder 10.5.2022 klockan 18.30 i Sunds skola.

Sidor

Publicerad 19.3.2018
Uppdaterad 26.11.2019