Kommunstyrelsen sammanträder 25.9.2023

Kommunstyrelsen sammanträder 25.9.2023 klockan 18.30. Plats Kommunkansliet i Sund.

Plats:
Kommunkansli
Inträffar: