Barn och skola

Sunds kommun är en del av Norra Ålands utbildningsdistrikt (NÅUD)

För barnen i Sund erbjuder kommunen:

  • barnomsorg för barn under skolåldern vid Tosarby daghem
  • grundskola för årskurs 1-6 vid Sunds skola i Finby, inklusive eftis-verksamhet.
  • grundskola för årskurs 7-9 vid Godby högstadieskola.

Kommunikation via Epost

På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med kommunens personal via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa, sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.