Elektronisk anslagstavla

Här hittar du våra meddelanden (kungörelser) och möteskallelser.

Publicerad 7.4.2022 14:06

Byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut per 7 april 2022, fattade enligt kommunens förvaltningsstadga § 69.

Publicerad 4.4.2022 14:32

Kommunstyrelsen sammanträder 11.04.2022 kl 18:30 

Publicerad 31.3.2022 15:13

Omsorgsnämnden håller möte 4.4.2022 kl 18.30

Publicerad 23.3.2022 13:23

Sunds kommun (Kommunen) och Kommunernas socialtjänst kf (KST) ansvarar för det integrationsfrämjande arbetet vars syfte är att skapa förutsättningar för att nya invånare ska bli delaktiga i lokalsa

Publicerad 23.3.2022 12:56

Kallelse förbundsfullmäktige NÅUD 7.4.2022 kl 16.00

Publicerad 21.3.2022 09:12 | Uppdaterad 21.3.2022 15:59

Utbildningsnämnden kallelse 28.3.2022

Publicerad 21.3.2022 08:11

Möteskallelse lantbruksnämnden 25.3.2022

Publicerad 15.3.2022 13:07

Inskrivning till Sunds skola för barn som inleder sin skolgång hösten 2022 skall ske inom mars månad. Inskrivningsblanketter fås från skolan.

Publicerad 15.3.2022 13:03

INFORMATION ANGÅENDE ELDNING UTOMHUS

Publicerad 8.3.2022 14:12

Kommunfullmäktige sammanträder 15.3.2022 kl 18.30 i Sunds skola.

Sidor

Publicerad 19.3.2018
Uppdaterad 26.11.2019