VA-samarbete och digitalt vattenmätarprojekt

Publicerad 2.7.2024 12:24 | Uppdaterad 2.7.2024 12:26
Sunds kommun deltar i VA-samarbete och digitalt vattenmätarprojekt.

Vatten och avlopps (VA) samarbetet består av Ålands Vatten Ab och tolv kommuner och har i uppgift att arbeta övergripande och långsiktigt med vatten och avloppsutvecklingsbehov på Åland. 

Digitalt vattenmätarprojet innebär installation av drygt 900 digitala vattenmätare i Finström, Eckerö, Saltvik, Hammarland, Lemland, Föglö och Sund. Projektet pågår under 2024 med förhoppning om förlängning eller som ett nytt projekt så att alla på Åland har möjlighet till digital vattenavläsning och på sikt också få tillgång till sin vattenförbrukning på ett enkelt och digitalt sätt. För 2024 så har projektet fått ett stöd om 50 000€ från Ålands Landskapsregering.

Under hösten börjar Sunds kommun byta ut vattenmätare hos sina vattenabonnenter. Kommunen skickar ut ett sms till kunderna om när arbetet påbörjas och kunderna kontaktas personligen när mätarbytet börjar bli aktuellt.

Avläsning av vattenmätare finns nu som e-formulär

Nu går det att skicka avläsning av vattenmätare som  e-formulär. Du behöver logga in med dina bankkoder för att lämna uppgifter.

https://www.sund.ax/blanketter/avlasning-vattenmatare-e-formular