Sunds kommun begär in anbud för följande

Publicerad 11.6.2024 13:26

Anbud inlämnas senast 1.7.2024 kl 12.00 till kommunkansliet i Björby.

Förfrågningsunderlag erhålles från kommunkansliet. info@sund.ax

Eventuella frågor besvaras av Erik Nordback tel 04573421022

1 Kommungården målning Utvändig fasadmålning
2 Kommungården VVS Installation av ny bergvärmepump
3 Stenbacka hyreshus VVS Utbyte av oljepanna till bergvärme med mera
4 Stenbacka hyreshus Borrning av energibrunnar
5 Kommungården Borrning av energibrunnar