Kungörelse byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut

Publicerad 23.6.2022 09:43

Byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut fattade enligt kommunens förvaltningsstadga § 69.

Anslaget 23 juni 2022

Publicerad 23.6.2022
Uppdaterad 23.6.2022