Inskrivning till skolan

Publicerad 15.3.2022 13:07

Inskrivning till Sunds skola för barn som inleder sin skolgång hösten 2022 skall ske inom mars månad. Inskrivningsblanketter fås från skolan.

Man kan samtidigt ansöka om plats till skolans eftermiddagshem.

 

Maria Lasén-Back

Skolföreståndare

maria.lasen-back@sund.ax

Tel.: 0457- 344 1840

Publicerad 15.3.2022
Uppdaterad 15.3.2022