Information om tidplan för vattenmätarbyten hos Sunds kommuns vattenabonnenter

Publicerad 9.7.2024 09:06 | Uppdaterad 9.7.2024 09:07

Arbetet med att byta ut de gamla analoga vattenmätarna till digitala påbörjas i september månad och är planerat att pågå fram till januari 2025.
Planerad turordning för vattenmätarbytet är att vi börjar i Björby och fortsätter sen med Brändbolstad, Strömbolstad, Persby, Bomarsund och Prästö i angiven ordning.


Entreprenör för vattenmätarbytet är VVS-Experten och de kommer att ta kontakt i god tid före och boka tid.
Det kommer inte i det här första skedet att bytas mätare i brunnar som är placerade ytter om huset. En för kommunerna gemensam standard för dessa installationer håller på att tas fram.


Ifall det skulle vara några frågor i anslutning till detta så ta kontakt med undertecknad på mail eller telefon.


Kommuntekniker Erik Nordback