Information angående eldning utomhus

Publicerad 15.3.2022 13:03

INFORMATION ANGÅENDE ELDNING UTOMHUS

Våren är på antågande och i samband med att det fina vädret återvänder önskar säkert många påbörja rydjandet. Nedan förklarar vi de olika varningarna som kan förekomma.  

Varning för gräsbrand

utfärdar Finlands Meteologiska Institut (FMI). Varningen för gräsbrand betyder en upplysning till allmänheten om att man bör vidta stor försiktighet i samband med att man hanterar öppen eld utomhus, således råder inget eldningsförbud men största försiktighet ska iaktas.

Varning för skogsbrand

utfärdar Finlands Meteologiska Institut (FMI).  Information om varning för skogsbrand finns på landskapsalarmcentralens hemsida www.112.ax , länk till Finlands Meteologiska Institut (FMI). När sådan varning är utfärdad råder enligt Räddningsslagen för Åland (§31, 106/2016), eldningsförbud utomhus.

Tätbebyggt område

Inom tätbebyggt område råder ALLTID eldningsförbud. Inom räddningsområdet gäller detta enbart Godby.

Vi vill påminna om att det alltid är förenat med risk att gör upp öppen eld i naturen och att man alltid noggrant bör överväga om det verkligen är nödvändigt att elda. Väljer man ändå att göra upp eld bör man särskilt tänka på följande:

Om du tänker elda

 • Förbered Dig så att Du kan släcka en brand om den blir för häftig eller går åt fel håll.
  Dra fram vattenslang, vattenbehållare, brandsläckare, ruskor innan Du börjar elda.
 • Elda ALDRIG ensam.
 • Tänk på förhand igenom hur man alarmerar brandkåren, ring nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara.
 • Om du väljer att elda, bränn små områden i gången.
 • Elda då det är vindstilla. Vind ger elden mera syre vilket gör att den sprids snabbare.
 • Tänk på att gnistor som flyger sin väg kan antända närliggande områden.
 • Undvik att elda nära byggnader och annan egendom, röj undan torrt gräs och annat brännbart material invid dessa och blöt marken nära dessa innan eldningen påbörjas.
 • Ha ordentligt med kläder som skydd, och använd kläder som inte är lättantändliga.
 • Kontrollera, flera gånger, efter Du slutat elda att allt har slocknat.

Avslutningsvis konstatera vi också att det är du som tänt brasan som är ansvarig för följderna.

Med önskan om en trygg och säker vår!

Räddningschef                                    Ledande brandinspektör/brandingenjör            Brandmästare

Lennart Johansson                             Thomas Mattsson                                                 Krister Koskinen

tel 0457 522 1630                              tel 040 828 1640                                                    tel 0457 3456 435

                                                                                      

Publicerad 15.3.2022
Uppdaterad 15.3.2022