Anbud bergvärmepump

Publicerad 18.5.2022 08:19

Anbud bergvärmepump.

Leverans och installation i daghemmet. Utförs under september månad.

Förfrågningsunderlag erhålles från kommunkansliet info@sund.ax

Anbud inlämnas senast 2.6.2022 kl.12.00.

Eventuella frågor besvaras av Erik Nordback tel. 04573421022

Publicerad 18.5.2022
Uppdaterad 18.5.2022