Allmän brandsyn av inkvarteringsanläggningar

Publicerad 16.5.2022 07:55

Allmän brandsyn av inkvarteringsanläggningar

Enligt räddningslagen så skall regelbunden brandsyn förrättas i alla inkvarteringsanläggningar såsom hotell, vandrarhem, gästhem och motsvarande lokaler. Brandsyneintervallen varierar mellan 1-3 år beroende på antalet bäddplatser.

Ägare/verksamhetsansvariga uppmanas att kontakta räddningsmyndigheten för att boka in tid för syn på telefon 018-329 175 alt. e-post raddning@jomala.ax.

Publicerad 16.5.2022
Uppdaterad 16.5.2022