Omvårdnadsledare tillsvidare anställning 100%

I Sunds kommun jobbar vi inom äldreomsorgen för att utveckla och förbättra servicen och genom det kunna erbjuda kvalitativ service till våra äldre invånare. Ett led i denna utveckling är dels en...

Vikarier, Vårdpersonal 60% - 100%

Välkommen att jobba med oss på Servicehuset Tallgården med heldygns omsorg, verksamheten har plats för 28 boende. Hos oss finns trevliga kollegor och härliga boende. Personalen vid servicehuset...

Lärare i barnomsorg, Tosarby daghem

VÄLKOMMEN TILL NORRA ÅLANDS UTBILDNINGSDISTRIKT Vi lediganslår följande: Tosarby daghem, Sund  Lärare i barnomsorg tillsvidare från 1.8.2024 Närmare upplysningar ger daghemsföreståndaren...

Klasslärare Sunds skola

VÄLKOMMEN TILL NORRA ÅLANDS UTBILDNINGSDISTRIKT Sunds skola 6. Klasslärare tillsvidare från 1.8.2024 Närmare upplysningar ger vik. skolföreståndare Jessica Sundström tel. 0457 344 1840 eller jessica....

Sommarvikarie till Tallgården ESB, lokalvårdare 65%

Sommarvikarie till Tallgården ESB, lokalvårdare 65% Vi söker Lokalvårdare för semestervikariat, arbetstid dagtid och varannan helg. Tidpunkt för inskolning kommer vi överens om. Vi ser gärna att du...