Lärare i barnomsorg, Tosarby daghem

VÄLKOMMEN TILL NORRA ÅLANDS UTBILDNINGSDISTRIKT Vi lediganslår följande: Tosarby daghem, Sund  Lärare i barnomsorg tillsvidare från 1.8.2024 Närmare upplysningar ger daghemsföreståndaren...

Klasslärare Sunds skola

VÄLKOMMEN TILL NORRA ÅLANDS UTBILDNINGSDISTRIKT Sunds skola 6. Klasslärare tillsvidare från 1.8.2024 Närmare upplysningar ger vik. skolföreståndare Jessica Sundström tel. 0457 344 1840 eller jessica....