Semestrar i Sunds kommun sommaren 2019

SEMESTER SOMMAREN 2019

 • Tallgården Äldreomsorgsledare Sani Gustafsson 10.06 - 07.07
 • Föreståndare Annika Vördgren 22.07 - 25.08
 • Tosarby daghem Föreståndare Alexandra Andersson 24.06 - 04.08
 • Skolan Föreståndare Maria Lasén-Back 24.06 - 04.08
 • Kansli Kommundirektör Jens Andersén 01.07 - 05.08
 • Ekonomichef Marika Willstedt 05.06 - 09.06, 17.06 - 28.07
 • Byggnadsinspektör/Kom tekniker Erik Nordback 11.07 - 14.08
 • Socialsekreterare Susann Peltonen 05.06 - 16.06, 24.06 - 29.07
 • Socialarbetare Anna Aakula 12.06 - 16.0615.07 - 13.08
 • Familjearbetare Julia Fagerlund 01.07 - 28.07
 • Familjearbetare Camilla Eriksson 07.06, 13.06 - 16.06, 22.07 - 31.07
 • Byråsekreterare Ann-Mari Öster-Karlsson 15.07 - 18.08
 • Lönesekreterare Annika Öhman 08.07 - 04.08
 • Byråsekreterare Mia Schütten 15.07 - 11.08
 • Biblioteket Bibliotekarie Sonja Berglund 01.07 - 01.08
 • Fritidsledare Frank Ottesen  tillbaks i december
 • Fastighetsskötare Peter Lindeman 15.07 - 12.08
 • Serviceman Kenny West 24.06 - 22.07
 • Räddningsväsendet Lennart Johansson 15.07 - 16.08
 • Räddningsväs   Thomas Mattsson 24.06 - 12.07
13.6.2019 14:35 till 25.8.2019 22:00
Publicerad 13.6.2019
Uppdaterad 9.7.2019