Samrådsmöte

Enligt plan- och bygglagen § 30 Gällande

Förslag till detaljplan för Svensböle industriområde

Torsdagen den 16 september kl 19.00 på skolan i Finby.

Plats: 

Skolan i Finby
16.9.2021 19:00
Publicerad 20.8.2021
Uppdaterad 20.8.2021