Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammaträder 26.1 kl 18.30 i Sunds skola.

Kallelsen publiceras på den digitala Anslagstavlan innan mötet.

Plats: 

Skolan
26.1.2021 18:30 till 20:00
Publicerad 14.1.2021
Uppdaterad 14.1.2021