Elektronisk anslagstavla

Här hittar du våra meddelanden (kungörelser) och möteskallelser.

Publicerad 16.5.2022 07:57

Varning för skogsbrand

Publicerad 16.5.2022 07:55

Allmän brandsyn av inkvarteringsanläggningar

Publicerad 3.5.2022 10:37

Kommunfullmäktige sammanträder 10.5.2022 klockan 18.30 i Sunds skola.

Publicerad 28.4.2022 10:13

Byggnadstekniska nämnden sammanträder 5 maj 2022 kl 19.00, kommungården.

Publicerad 13.4.2022 14:14

Till alla fastighetsägare i Sund

Publicerad 8.4.2022 10:23 | Uppdaterad 8.4.2022 10:24

Tallgårdens telefonnummer om du söker på Googel går till kommunkansliet. Du får snabbare kontakt med rätt person, om du väljer kommunens webbplats och kontaktuppgifter.

Publicerad 7.4.2022 14:06

Byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut per 7 april 2022, fattade enligt kommunens förvaltningsstadga § 69.

Publicerad 4.4.2022 14:32

Kommunstyrelsen sammanträder 11.04.2022 kl 18:30 

Publicerad 31.3.2022 15:13

Omsorgsnämnden håller möte 4.4.2022 kl 18.30

Publicerad 23.3.2022 13:23

Sunds kommun (Kommunen) och Kommunernas socialtjänst kf (KST) ansvarar för det integrationsfrämjande arbetet vars syfte är att skapa förutsättningar för att nya invånare ska bli delaktiga i lokalsa

Sidor

Publicerad 19.3.2018
Uppdaterad 26.11.2019