Anbud kommunalväg

Publicerad 18.5.2022 08:16

Anbud kommunalväg

Sunds kommun inbegär anbud för grundförbättring av ca 890 m kommunalväg i Tranvik,  med byggstart vecka 35 och klar senast vecka 47.

Förfrågningsunderlag erhålles från kommunkansliet info@sund.ax

Anbud inlämnas senast 2.6.2022 kl. 12.00.

Eventuella frågor besvaras av Erik Nordback tel. 04573421022