Ålands kommunförbund förbundsstämma 26.5.2023

Publicerad 30.5.2023 13:53 | Uppdaterad 30.5.2023 13:55

Ålands kommunförbund höll ordinarie vårstämma fredagen den 26.05.2023. Se bifogat protokoll.

Publicerad 30.5.2023
Uppdaterad 30.5.2023