Vatten och avlopp

Vatten.

Verksamhetsområdet för vattenförsörjningen i Sunds kommun är indelad i fem områden, utöver det så finns det ett antal enskilda brunnar som inte har kartlagts.De aktörer som levererar vatten till ett flertal hushåll/fritidshus är Västra Sunds vatten, Sundets vatten, Sunds kommun, Bocknäs vatten och  Tranvik vatten. Vattenledningsnätet är i princip utbyggt, Västra Sunds vatten, Sunds kommun och Sundets vatten har anslutningar till varandras ledningsnät och kan tillfälligt hjälpa varandra med vatten.

Avlopp.

Verksamhetsområdena för kommunalt avlopp är indelade i tolv områden och till sju av dessa områden finns i dag inte någon samlingsledning.

Fastigheter utanför verksamhetsområde för avloppsnät måste ha enskild avloppslösning, s.k. enskilt avlopp. Mera info finns under fliken "Enskild avloppsanläggning och gemensamt avlopp".

Har du frågor gällande vatten och avlopp kontakta byggnadsinspektör/kommuntekniker.

Slamtömning.

Slamtömning anlitas av privata entreprenörer, Avloppsexperten Åland Ab eller Lindholms Slamservice.

Sunds kommun - Fakturering.

I mars faktureras vatten och avlopp enligt tidigare förbrukning. I augusti läser man av vattenmätaren och fakturan för förbrukningen enligt mätarställning skickas ut i september.

Kom ihåg att skicka mätaravläsningen inom utsatt tid. Priser hittar du i bilagan Tekniska förvaltningens taxor.

Har du frågor gällande fakturor kontakta byråsekreteraren.

Vattenbolagen kontaktuppgifter.

Västra Sunds Vatten: Ledningsnät; Stig Dahl 0457-5957 615 eller Lennart Karlsson 0457-3643 992. Fakturor Benita Sundblom 0400-537 102. Ordförande Fredrik Molinder 0457-3135 289

Sundets Vatten; 050-562 6814 eller meddelande FB/Messenger