Vandringsleder och skidspår

I Sund finns flera fina vandringleder och naturstigar.

I området kring Bomarsunds fästningsruiner har även museibyrån naturstigar vid Notvikstornet och på Prästö.

I Kastelholm finns Stornäset.

 

 

Skida på golfbanan

Vid Ålands golfklubb i Kastelholm drar man årligen upp skidspår på golfbanorna när det finns tillräckligt med snö.

Besök Facebooksidan Skida i Kastelholm för aktuell information om skidspåren