Social service

SOCIALKANSLIET INFORMERAR;

TILLSVIDARE TAS INGA OBOKADE BESÖK EMOT. VÄNLIGEN RING VÄXELN TEL 018-43270 FÖR VIDARE INFORMATION OCH TIDSBOKNING.

 

Sunds kommun erbjuder lagstadgad social service till sina kommuninvånare under ledning av dels en gemensam socialnämnd med Vårdö och dels en omsorgsnämnd. Kommunen har även samarbeten med andra kommuner och organisationer på Åland.

Individ- och familjeomsorgen

Socialsekreteraren är föredragande för individ- och familjeomsorgfrågor i Sunds och Vårdös gemensamma socialnämnd. Sunds kommun har också ett samarbete med Vårdö kommun kring tjänstemannen för individ- och familjeomsorgen.

Socialkansliet hittar du på kommunkansliet i Björby. Varje torsdag kan du träffa socialsekreteraren på Vårdö.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen sköter dels hemservicen inom Sund samt institutionsvården utanför den egna kommunen. Verksamheten leds av en äldreomsorgsledare/föreståndare, som är föredragande i omsorgsnämnden.

Protokoll

Du hittar respektive nämnd i menyn under Protokoll.

Kommunikation via epost

På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med kommunens personal via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa, sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

 

Publicerad 29.1.2018
Uppdaterad 30.3.2020