Brand och räddning

Information från Räddningsområde Ålands landskommuner

En för Åland räddningsmyndighet är nu inne i den fysiska flytten denna v 18 (29.4-3.5)

Kontaktuppgifter till våra nya medarbetare Kalle, Ted och Tomas är;

karl.nordlund@jomala.ax tel 329 111, bitr räddningschef

ted.andersson@jomala.ax tel 329112, ledande brandinspektör

tomas.ahlqvist@jomala.ax tel 329113, brandinspektör

Vi önskar att Ni använder Er av endast växelnumret i fortsättningen.

lennart.johansson@jomala.ax, 329 132, räddningschef

thomas.mattsson@jomala.ax, 329 175, ledande brandinspektör/brandingenjör