Avfallshantering

Kommunen är enligt lag skyldig att upprätthålla ett system för insamling av avfall från både privata fastigheter och fritidsfastigheter i kommunen. 

Grundprincipen för det kommunala systemet är att det ska vara självbärande. Kommunen tar dessutom beslut om riktlinjer för avfallshanteringen samt om taxor och eventuella undantag.

I dag köper kommunen tjänster för avfallshantering från Transmar Ab som sköter om återvinningscentralen i Svensböle.

Återvinningscentralen håller öppet:

  • Tisdagar kl. 15.00-19.00
  • Helgfria lördagar kl. 10.00-14.00

Observera att fastighetsnära hämtning inte ingår i systemet. Avgift för fastighetsnära hämtning betalar du utöver kommunens taxa till anlitad entreprenör.

Se kartan för närmare vägbeskrivning.

Fastighetsnära hämtning av avfall:

Vill man ha fastighetsnära hämtning och transport av avfall sker det på egen bekostnad. Det finns flera företag som erbjuder tjänster för fastighetsnära hämntning.