Tomter

På Prästö finns tre lediga tomter. Se bilaga för närmare information. Vid intresse kontakta byggnadsinspektören.

Publicerad 23.5.2018
Uppdaterad 14.4.2021