Stöd till ensamföretagare.

Stöd till ensamföretagare till följd av Coronakrisen. Sök direkt från Sunds kommun.https://www.sund.ax/sites/default/files/attachment/pinboard-message/ansokan_for_ensamforetagare_14.4.2020.pdf

Kompost

Om ditt hushåll har en godkänd kompost blir din avfallsavgift lägre. Ett tips är att samarbeta med grannarna kring en gemensam kompost. Du kan också ha gemensam kompost för den fasta bostaden och fritidshuset. 

Vad är en godkänd kompost?

En godkänd kompost är en sluten behållare med lock, som är gjord för ändamålet. Detta för att inte locka råttor och andra skadedjur till komposten.

En öppen komposthög är inte en godkänd kompost.

Kompostrabatt

Fastighetsnära hämtning av 8-fackskärl som innehåller fack för bioavfall berättigar till kompostrabatt.

Kommunen tar emot komposterbart bioavfall på återvinningscentralen för dig som betalar full avgift utan kompostrabatt.

Publicerad 14.2.2018
Uppdaterad 12.4.2018