Hemvårdsstöd

Utifrån Landskapslag om hemvårdsstöd (2015:38) beviljar kommunen hemvårdsstöd (grundbidrag och utökat stöd) till vårdnadshavare till barn under tre år som inte använder sig av kommunal barnomsorg efter att föräldrapenningsperioden upphört.

Det finns också partiellt hemvårdsstöd som kan lyftas för barn som är under tre år och inte har heltidsplats vid daghemmet samt vårdnadshavare till barn i årskurs 1-2 som inte nyttjar eftisverksamheten.

Ladda ner och fyll i blanketten för ansökan av hemvårdsstöd och lämna den till kommunkansliet, Norra Sundsvägen 361, 22520 Kastelholm

Kontakta Alexandra Andersson eller Annika Öhman eller för ytterligare information eller frågor.

Publicerad 27.3.2018
Uppdaterad 29.9.2021