Gemensamma nämnder

Kommunen samarbetar om följande nämnder:

  • socialnämnd, huvudman Sunds kommun och samarbetsparter är Sund och Vårdö.
  • räddningsnämnd, huvudman Jomala kommun och samarbetsparter är Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö.
  • lantbruksnämnd, huvudman Finströms kommun och samarbetsparter är Sund, Finström, Geta, Saltvik och Vårdö.

Socialnämnden

Sund och Vårdö kommuner har sedan den 01.01.2008 en gemensam socialnämnd, men skilda omsorgsnämnder. Den gemensamma socialnämnden har 7 medlemmar där 4 medlemmar är från Sund och 3 medlemmar är från Vårdö kommun. Ordföranden är från Sund och vice ordföranden från Vårdö.

Socialsekreteraren bereder och föredrar ärenden gällande individ- och familjeomsorg i den gemensamma nämnden.  

Sund har också ett samarbetsavtal med Vårdö kommun som gäller skötseln av individ- och familjeomsorg.

Räddningsnämnden

Kommunen har en representant i den gemensamma räddningsnämnden för Räddningsområde Ålands Landskommuner.

Sunds representant år 2020-2023 är Ralf Göstas, ersättare Karin Karlsson.

Föredragande i nämnden är räddningschef Lennart Johansson vid Räddningsområde Ålands Landskommuner.

Lantbruksnämnden

Kommunens har en representant i den gemensamma lantbruksnämnden för Norra Åland.

Sunds representant är Annett Blomqvist, ersättare Robert Lindeman.

Föredragande i nämnden är lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes. 

Publicerad 22.2.2018
Uppdaterad 8.4.2020