Tosarby daghem

Tosarby daghem

Sunds kommun har ett daghem beläget i Tosarby, Kastelholm. Daghemmet har sammanlagt 52 barnomsorgsplatser fördelade på tre avdelningar Solsidan (barn 0-3 år), Stjärnåsen och Sjöbacken (barn 3-6år). Daghemmet har ca 15 i personalen inklusive ett eget kök.

Vid daghemmet finns både hel-, del- och halvtidsplatser.

Daghemmet är öppet måndag till fredag kl. 07.00–17.00
Sommartid är daghemmet är stängt fyra veckor i juli månad samt två dagar under verksamhetsåret för verksamhetens planering.

Sunds barnomsorg är en del av Norra Ålands utbildningsdistrikt och samarbetar nära med distriktets speciallärare i barnomsorg och skolpsykologerna för landskapet Åland.

Daghemmets föreståndare är ansvarig för verksamheten och kan svara på frågor om bl.a. verksamheten, barnomsorgsansökningar, avgifter och hemvårdsstöd. Kontaktuppgifter finns här intill.

Barnomsorgens verksamhet

Tosarby daghem baserar sin verksamhet på ”Grunderna för förundervisningen för landskapet Åland”, vilken är barnomsorgens läroplan skapad utifrån den tidigare barnomsorgslagen. Barnomsorgen lyder nu under den gemensamma Landskapslagen för barnomsorg och grundskola (2020:32) och en ny läroplan håller som bäst att utformas från denna och skall sjösättas hösten 2022. I daghemmets arbetsplan, samt dess bilagor hittar du en beskrivning över hur läroplansgrunderna förverkligas i praktiken.
Daghemmets verksamhetsperiod sträcker sig från augusti till juli följande år.

Förundervisningen är den skolförberedande verksamheten året innan läroplikten träder i kraft vilken är integrerad i daghemsverksamheten vilken är avgiftsfri om 25h/vecka.

Ansökan om barnomsorgsplats

För att ansöka om barnomsorgsplats ska du lämna in en skriftlig ansökan. Kommunen beviljar sedan barnomsorgsplats enligt Landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:32).

Under vårvintern annonserar vi i kommunens infoblad när det är dags för den allmänna ansökningstiden för den kommande höstens barnomsorgsbehov. Du kan naturligtvis ansöka om barnomsorgsplats när som helst under året men det underlättar dock vår planering av en bra barnomsorg om du meddelar om ditt behov i god tid.
Ladda ner och fyll i ansökningsblanketten som du hittar under Bilagor på denna sida
Det ifyllda dokumentet skickas till alexandra.andersson@sund.ax, ges direkt till daghemmet eller per post till Tosarby daghem, Solängsvägen 12, 22520 Kastelholm

Inskolning

Vid Tosarby daghem använder vi aktiv tredagarsinskolning för de äldre barnen och en femdagars inskolning för de yngsta barnen. Varje barn är unikt och inskolningen diskuteras och planeras tillsammans mellan vårdnadshavare och avdelningspersonalen.

Avgifter

Avgifterna gäller från första inskolningsdagen enligt fastställd barnomsorgstaxa och uppdateras årligen. Avgiften grundar sig på familjens storlek och gemensamma inkomster för vilka man fyller i en skild blankett.

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 29.9.2021