Barnomsorg

Välkommen till Tosarby daghem på Solängsvägen 12 i Kastelholm!

Daghemmet har sammanlagt 52 barnomsorgsplatser fördelade på tre avdelningar.

Avdelning Antal platser Åldersgrupp
Solsidan 12 platser 1–3 år
Sjöbacken 20 platser 3–6 år
Stjärnåsen 20 platser 3–6 år

Vid daghemmet finns både heltids- och halvtidsplatser. För halvtidsplats gäller högst 25 timmar/vecka med en utjämningsperiod på två veckor.

Om du är vårdnadshavare till barn under tre år och inte har behov av kommunal barnomsorg kan du istället ansöka om hemvårdsstöd efter att föräldrapenningsperioden upphört.

Öppet på Tosarby

Tosarby daghem är öppet måndag till fredag kl. 07.00–17.00.

Sommartid är daghemmet är stängt fyra veckor i juli månad samt två dagar under verksamhetsåret för planering.

Ansökan om barnomsorgsplats

För att ansöka om barnomsorgsplats ska du lämna in en skriftlig ansökan. Kommunen beviljar sedan barnomsorgsplats enligt barnomsorgslagen för landskapet Åland.

Innan ditt barn börjar på daghemmet ska du också fylla i presentationsdokumentet Barnet i barnomsorgen. Det dokumentet utgör tillsammans med daghemmets arbetsplan grunden för hemmets och barnomsorgens gemensamma strävan mot att ge alla barn goda uppväxtvillkor och goda möjligheter till utveckling och lärande.

Inskolning

Vid Tosarby daghem använder vi aktiv tredagarsinskolning.

Förundervisning

Tosarby daghem baserar sin läroplan för daghemmets verksamhet på de grunder för förundervisningen inom barnomsorgen som gäller i hela landskapet Åland. I daghemmets arbetsplan hittar du en beskrivning över hur läroplansgrunderna förverkligas i praktiken.

Förundervisning är integrerad i daghemsverksamheten och fördelad på 20 timmar per vecka.

Avgifter

Avgifterna gäller från första inskolningsdagen enligt fastställd barnomsorgstaxa. Avgiften grundar sig på den inkomstutredning som du som är vårdnadshavare har lämnat in. Har du frågor kring faktureringen kontakta byråsekreteraren.

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 14.9.2020