Hyreslägenheter

Våra hyreslägenheter och ansökningsblankett till bostadskön.

Hyresbostäder

Kommunen har 45 st hyreslägenheter och 25 pensionärsbostäder. Lägenheterna är till största delen belägna i radhus men det finns även 8 st fristående småhus i lägenhetsbeståndet. Är ni intresserad av hyreslägenheter, kontakta Erik Nordback för vidare information eller Ann-Mari Öster-Karlsson. För pensionärslägenheterna kontakta äldreomsorgsledaren. Fakturering av hyror hanteras av Mia Schütten

Kommunen har en bostadskö i vilken man ställer sig genom att lämna in en ansökan om hyreslägenhet med bilagor. 

Ansökan är i kraft i tre månader, möjlighet till förlängning före tiden går ut.

  

Publicerad 15.5.2018
Uppdaterad 24.9.2021