Stöd till ensamföretagare.

Stöd till ensamföretagare finns att söka senast 30.09.2020. Mer information under anslagstavlan.

Hyreslägenheter

Våra hyreslägenheter och ansökningsblankett till bostadskön.

Hyresbostäder

Kommunen har 45 st hyreslägenheter och 25 pensionärsbostäder. Lägenheterna är till största delen belägna i radhus men det finns även 8 st fristående småhus i lägenhetsbeståndet. Är ni intresserad av hyreslägenheter, kontakta Erik Nordback för vidare information eller Ann-Mari Öster-Karlsson. För pensionärslägenheterna kontakta äldreomsorgsledaren.

Kommunen har en bostadskö i vilken man ställer sig genom att lämna in en ansökan om hyreslägenhet med bilagor. 

Ansökan är i kraft i tre månader, möjlighet till förlängning före tiden går ut.

  

Publicerad 15.5.2018
Uppdaterad 12.3.2020