Hyreslägenheter

Våra hyreslägenheter och ansökningsblankett till bostadskön.

Hyresbostäder

Kommunen har 45 st hyreslägenheter. Lägenheterna är till största delen belägna i radhus men det finns även 7 st fristående småhus i lägenhetsbeståndet. Är ni intresserad av hyreslägenheter, kontakta Erik Nordback för vidare information eller Mia Schütten.
Vid Tallgården, servicehus med heldygnsomsorg, finns 26 st rum för stadigvarande boende och 2 st periodrum.
För plats vid Servicehuset Tallgården kontakta äldreomsorgsledaren, Desireé Zetterman. Fakturering av hyror hanteras av Mia Schütten

Kommunen har en bostadskö i vilken man ställer sig genom att lämna in en ansökan om hyreslägenhet med bilagor.

Ansökan är i kraft i tre månader, möjlighet till förlängning före tiden går ut.

Publicerad 15.5.2018
Uppdaterad 31.8.2023