Momsfri social service

Momsfri socialservice Information till kommuninvånare                                        

Momsfri service kan t.ex. en person med försvagad funktionsförmåga få, för städtjänster, fönstertvätt, badtjänster, följeslagartjänster, butiksbesök med mera. Försvagad funktionsförmåga kan bero på handikapp, sjukdom, minnessjukdom eller allmänt nedsatt funktionsförmåga på grund av ålderdom. Här behövs inget läkarutlåtande eller intyg från någon myndighet. Det kan vara intressant att notera, att även den sociala service som anhöriga anlitar för sina föräldrar, är momsfri. Momsfriheten beskrivs i Mervärdesskattelagen 30.12.1993/1501 och då är särskilt §§ 37 och 38 av intresse.

Man kan själv kontakta det företag där man vill köpa servicetjänster. Då serviceavtalet mellan företaget och kunden skrivs är det viktigt, att också göra upp en serviceplan, där servicebehovet framgår, det vill säga varför man behöver hjälp i vardagen.

Företaget anmäler till kommunen om sin verksamhet på en särskild blankett. Anvisningar finns på kommunens hemsida.

Kommunen tillhandahåller också en särskild förteckning över företag som erbjuder momsfri service och informerar om de företagen på kommunens hemsida.

Då kriterier uppfylls kan företaget fakturera de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är 24 procent, vilket gör en betydande inbesparing för klienten.

Hushållsavdraget kan användas till momsfria socialservicetjänster vilket betyder ännu förmånligare slutpriser för klienten.

För närvarande har Sunds kommun avtal kring momsfri social service med följande företag:

Publicerad 19.2.2018
Uppdaterad 12.12.2022