Vattenledningar

16.10.2020 Flera abonnenter har fortfarande problem med vattenkvalitén, att vattnet är grumligt. Ledningsnätet spolas successivt igenom och på flera punkter så har vattnent gått från grumligt till klart. Det kan ligga grumligt vatten kvar i de mindre ledningarna som leder till enskilda hus, trots att huvudledningen är okej. Därför så kan enskilda behöva ha vatten på en stund så att vattnet blir klart.

 

Utbildningsnämnden

 

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden utses av kommunstyrelsen och består av 5 ledamöter. Skoldirektören är föredragande i nämnden.

Till nämndens ansvarsområden hör: barnomsorg, grundskola, fritidshemsverksamhet, fritidsverksamhet samt biblioteks- och kulturverksamheten.

Nämndens uppgift är att leda och stödja utvecklingen av nämndens samtliga ansvarsområden. Nämnden ger förslag till kommunstyrelsen om budget, taxor och avgifter samt bokslut och verksamhetsberättelser.  

Medlemmar

Lindström-Winé Sonja, ordförande
Järvinen Rikard, vice ordförande
Nukala-Pengel Christina
Lindeman Fredrik
Lindholm Johan

Ersättare

Nyman Ann-Charlotte
Blomberg Sven
Sundman Jennifer
Weckman Linda
Schütten Mia
Publicerad 22.2.2018
Uppdaterad 8.4.2020