Utbildningsnämnden

 

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden utses av kommunstyrelsen och består av 5 ledamöter. Skoldirektören är föredragande i nämnden.

Till nämndens ansvarsområden hör: barnomsorg, grundskola, fritidsverksamhet samt biblioteks- och kulturverksamheten.

Nämndens uppgift är att leda och stödja utvecklingen av nämndens samtliga ansvarsområden. Nämnden ger förslag till kommunstyrelsen om budget, taxor och avgifter samt bokslut och verksamhetsberättelser.  

Medlemmar

Lindström-Winé Sonja, ordförande
Järvinen Rikard, vice ordförande
Nukala-Pengel Christina
Lindeman Fredrik
Lindholm Johan

Ersättare

Nyman Ann-Charlotte
Blomberg Sven
Sundman Jennifer
Weckman Linda
Schütten Mia
Publicerad 22.2.2018
Uppdaterad 13.10.2022