Utbildningsnämnden

 

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden utses av kommunstyrelsen och består av 5 ledamöter. Skoldirektören är föredragande i nämnden.

Till nämndens ansvarsområden hör: barnomsorg, grundskola, fritidshemsverksamhet, fritidsverksamhet samt biblioteks- och kulturverksamheten.

Nämndens uppgift är att leda och stödja utvecklingen av nämndens samtliga ansvarsområden. Nämnden ger förslag till kommunstyrelsen om budget, taxor och avgifter samt bokslut och verksamhetsberättelser.  

Medlemmar

Olin Camilla, ordförande
Back Jonas, vice ordförande
Nikula Ninna
Svahn Didrik
Frank Veronica

Ersättare

Pfeifer Annett
Johansson Petter
Karlsson Anna
Larpes Gard
Humell-Blomberg Anna
Publicerad 22.2.2018
Uppdaterad 30.12.2019