Utbildningsnämnden

 

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden utses av kommunstyrelsen och består av 5 ledamöter. Skoldirektören är föredragande i nämnden.

Till nämndens ansvarsområden hör: barnomsorg, grundskola, fritidshemsverksamhet, fritidsverksamhet samt biblioteks- och kulturverksamheten.

Nämndens uppgift är att leda och stödja utvecklingen av nämndens samtliga ansvarsområden. Nämnden ger förslag till kommunstyrelsen om budget, taxor och avgifter samt bokslut och verksamhetsberättelser.  

Medlemmar

, ordförande
, vice ordförande
 
 
 

Ersättare

t
 
 
 
 
Publicerad 22.2.2018
Uppdaterad 23.1.2020