Vattenledningar

16.10.2020 Flera abonnenter har fortfarande problem med vattenkvalitén, att vattnet är grumligt. Ledningsnätet spolas successivt igenom och på flera punkter så har vattnent gått från grumligt till klart. Det kan ligga grumligt vatten kvar i de mindre ledningarna som leder till enskilda hus, trots att huvudledningen är okej. Därför så kan enskilda behöva ha vatten på en stund så att vattnet blir klart.

 

Färdtjänst

Färdtjänstresor är avsedda för att underlätta, exempelvis för att handla, uträtta bankärenden eller besöka släkt och vänner.

I kommunen finns två typer av färdtjänst:

  1. Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (HSL)
  2. Färdtjänst enligt Socialvårdsförordningen (SVF) för personer med nedsatt funktionsförmåga. 

Mera information finns i bilagorna.

Färdtjänst på grund av handikapp

Om du på grund av gravt handikapp eller sjukdom inte kan åka kollektivtrafik (exempelvis buss) eller inte har tillgång till bil kan du ansöka om färdtjänst. Det gör du med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Mer information om färdtjänst på grund av handikapp hittar du i dokumentet med informationsmaterial under Bilagor. I bilagan kan du också läsa om taxikortet PLUS.

Färdtjänst på grund av nedsatt funktionsförmåga

Färdtjänst enligt Socialvårdsförodningen innebär att kommunen ekonomiskt stöder taxiresor för dig som inte kan anlita kollektivtrafiken. Till exempel på grund av långvarig eller bestående nedsatt funktionsförmåga.

Ansök om färdtjänst

För att ansöka om färdtjänst fyll i blanketten och lämna in den till kommunkansliet.

Publicerad 5.2.2018
Uppdaterad 7.2.2020