Vattenledningar

16.10.2020 Flera abonnenter har fortfarande problem med vattenkvalitén, att vattnet är grumligt. Ledningsnätet spolas successivt igenom och på flera punkter så har vattnent gått från grumligt till klart. Det kan ligga grumligt vatten kvar i de mindre ledningarna som leder till enskilda hus, trots att huvudledningen är okej. Därför så kan enskilda behöva ha vatten på en stund så att vattnet blir klart.

 

Bomarsundsutställning i Telegrafen på Prästö.

Sunds kommun arrangerar under perioden 24.06 - 09.08.2020 en utställning i fd Telegrafbyggnaden Stants'n på Prästö i Sund.
Öppet onsdag - söndag mellan kl. 11.00 - 16.00. Måndag - tisdag stängt.

I fd telegrafbyggnaden Stants’n på Prästö har Du möjlighet att få en uppfattning om hur livet under den ryska tiden i Bomarsund såg ut. Du får se en miniatyrmodell av hur många hus det fanns i det första stadsliknande samhället på Åland och hur husen var placerade runt huvudfästningen.
Via en DVD förevisning får du även se hur denna såg ut och uppleva bombarderingen av fästningen.

I vår utställning finns även modeller med de uniformer som man hade under Krimkriget. Ryska, engelska och franska uniformer finns utställda. Men Du har även möjlighet att se hur den civila befolkningen var klädd. I utställningen finns både krinoliner och allmogekläder.

Välkommen att ta del av vår utställning och en del av Ålands historia.
 

Entré:   Vuxna 2 €/person , barn under 12 år gratis.
               Grupper mer än 20 personer 1,60 €/person.
               Guide finns till förfogande för besökare

Sunds kommun och Bomarsundssällskapet r.f.
Kontakt: sundsbibliotek[at]sund.ax

Publicerad 24.4.2018
Uppdaterad 17.8.2020