Landskapsreg info om kommunindelningsutredning

Välkommen på informationsmöte om kommunindelningsutredningen

Tid: Måndagen den 10 december kl 18.00-20.00

Plats: Sunds kommun, Tallgården

Välkommen på informations- och diskussionsmöte om kommunindelningsutredningen mellan Geta, Finström, Sund, Saltvik och Vårdö! Kommunindelningsutredarna Jan-Erik Enestam, Siv Sandberg och Marcus Henricson presenterar utgångspunkterna för kommunindelningsutredningen och lyssnar på era synpunkter:

  • Vad fungerar bra i kommunen?
  • Vilka tjänster och funktioner är viktiga att bevara lokalt?
  • Vilka utvecklingsbehov finns det i kommunen?
  • Vilka förhoppningar och rädslor väcker en kommunsammanslagning?

För vem: Alla bosatta i Sunds kommun, förtroendevalda och övriga kommuninvånare som är intresserade av kommunens framtid.

 

Landskapsregeringens lagförslag om reform av kommunstrukturen på Åland finns att läsa på adressen:

https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/ny-kommunindelning.

Plats: 

Tallgården
10.12.2018 18:00 till 20:00
Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 7.11.2018