Covid-19 information in other langaues

Covid-19 information på andra språk/Covid-19 information in other langauges:

Fredag den 5 mars började det publiceras informationsfilmer på andra språk om covid-19. Publiceringarna sker efter hand som filmerna levereras varför vissa språk tillsvidare kan saknas.

På landskapsregeringens Youtube-kanal finns för närvarande följande språk representerade med en informationsfilm, se länk till filmerna:

https://www.regeringen.ax/nyheter/covid-19-information-pa-andra-sprakcovid-19-information-other-langauges

 

 

 

15.6.2021 (Hela dagen) till 30.9.2021 (Hela dagen)
Publicerad 12.3.2021
Uppdaterad 10.6.2021