Stöd till ensamföretagare.

Stöd till ensamföretagare till följd av Coronakrisen. Sök direkt från Sunds kommun.https://www.sund.ax/sites/default/files/attachment/pinboard-message/ansokan_for_ensamforetagare_14.4.2020.pdf

Ansökan om barnomsorgsplats

Tosarby daghem erbjuder barnomsorg som heltidsplats eller halvtidsplats på avdelningarna Solsidan (1-3 år), Sjöbacken (3-6 år) och Stjärnåsen (3-6 år). För halvtidsplats gäller 5 timmar/dag eller 25 timmar/vecka med en utjämningsperiod på två veckor. Förundervisningen på 20 timmar/vecka är integrerad i daghemsverksamheten.

Alla barn som inte tidigare varit i kommunens barnomsorg behöver lämna in en ansökan om barnomsorgsplats. Om du redan har plats på daghemmet behöver du bara meddela muntligt att du önskar fortsätta samt i vilken form.

Ansökningsperiod

Daghemmets verksamhetsperiod sträcker sig från augusti till juli följande år.

Du kan naturligtvis ansöka om barnomsorgsplats när som helst under året. Det underlättar dock vår planering av en bra barnomsorg om du meddelar om ditt behov i god tid. Ansök därför gärna redan nu fast du inte behöver platsen förrän längre fram under perioden. 

Lämna in din ansökan

  1. Ladda ner och fyll i ansökningsblanketten som du hittar under Bilagor på denna sida
  2. Lämna det ifyllda dokumentet direkt till daghemmet eller posta den till adressen: Tosarby daghem, Solängsvägen 12, 22520 Kastelholm 

Mer information

Kontakta Torsarbys daghemsföreståndare om du har frågor eller vill ha mer information. Du hittar kontaktuppgifterna på denna sida.

Välkommen med din ansökan!

Publicerad 27.3.2018
Uppdaterad 14.11.2019