Specialomsog

Specialomsorg innebär service till personer med utvecklingsstörning.

Ålands omsorgsförbund ger service i form av boende, daglig verksamhet, fritid- och semesterverksamhet, rådgivning och specialfritidshemsverksamhet, samt förmedlade tjänster inom och utom landskapet. Verksamheten utgår från ett medborgarperspektiv där personer med utvecklingsstörning ska ha möjlighet till ett självständigt liv och ges möjlighet att delta i samhällsgemenskapen.

Utöver Ålands omsorgsförbund finns också möjlighet till stöd från De utvecklingsstördas väl (DUV) som är en intresseförening för familjer med utvecklingshämmade barn. DUV ordnar bland annat lägerverksamhet.

Publicerad 5.2.2018
Uppdaterad 5.2.2018