Stöd till ensamföretagare.

Stöd till ensamföretagare till följd av Coronakrisen. Sök direkt från Sunds kommun.https://www.sund.ax/sites/default/files/attachment/pinboard-message/ansokan_for_ensamforetagare_14.4.2020.pdf

Utkomststöd

Du kan ansöka om utkomststöd när inkomsterna inte räcker till för att du eller din familj ska komma upp till en skälig levnadsnivå.

Utkomststödet är ett tillfälligt stöd i ett övergångsskede. Tillsammans försöker vi istället hitta andra lösningar för att långsiktigt trygga din ekonomiska situation.

 

 

 

 

Publicerad 1.2.2018
Uppdaterad 26.10.2018