Utkomststöd

Du kan ansöka om utkomststöd när inkomsterna inte räcker till för att du eller din familj ska komma upp till en skälig levnadsnivå.

Utkomststödet är ett tillfälligt stöd i ett övergångsskede. Tillsammans försöker vi istället hitta andra lösningar för att långsiktigt trygga din ekonomiska situation.

 

 

 

 

Publicerad 1.2.2018
Uppdaterad 26.10.2018