Vattenledningar

16.10.2020 Flera abonnenter har fortfarande problem med vattenkvalitén, att vattnet är grumligt. Ledningsnätet spolas successivt igenom och på flera punkter så har vattnent gått från grumligt till klart. Det kan ligga grumligt vatten kvar i de mindre ledningarna som leder till enskilda hus, trots att huvudledningen är okej. Därför så kan enskilda behöva ha vatten på en stund så att vattnet blir klart.

 

Utkomststöd

Du kan ansöka om utkomststöd när inkomsterna inte räcker till för att du eller din familj ska komma upp till en skälig levnadsnivå.

Utkomststödet är ett tillfälligt stöd i ett övergångsskede. Tillsammans försöker vi istället hitta andra lösningar för att långsiktigt trygga din ekonomiska situation.

 

 

 

 

Publicerad 1.2.2018
Uppdaterad 26.10.2018